Akademia Psychologii to miejsce nauki dla specjalistów, którzy potrzebują wiedzy psychologicznej w swojej pracy

Nazywam się Mirela Batog i jestem psycholożką, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną oraz interwentką kryzysową.

Od 2017 roku występuję w roli nauczycielki akademickiej, przekazując praktyczną wiedzę z zakresu psychologii. Moimi studentami byli i są adepci zarówno psychologii, jak i innych kierunków związanych z pomocą człowiekowi: dietetycy, elektroradiolodzy, ratownicy medyczni a także policjanci.

Obecnie uczę podstaw pomocy psychologicznej oraz interwencji kryzysowej słuchaczy Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.


Stworzyłam Akademię Psychologii z intencją, aby było to miejsce spotkań praktyków i specjalistów, którzy wykorzystują psychologię w swojej pracy.

Akademia Psychologii to również miejsce, w którym wiedzę z podstaw pomocy psychologicznej mogą czerpać profesjonaliści zaangażowani w inne formy pomocy ludziom: ratownicy medyczni, strażacy, policjanci, funkcjonariusze różnych służb, lekarze i pielęgniarki oraz wolontariusze NGOs.


Blik karty banki 768x90 bankpay